Co powoduje zaburzenia mowy i jakie są objawy?

Afazja to zaburzenie neurologiczne, które powoduje, że dana osoba ma trudności ze zrozumieniem i wytwarzaniem mowy. Istnieją dwa główne typy, ekspresyjne i receptywne. Afazja ekspresyjna występuje, gdy osoba ma trudności z wyrażeniem tego, co chce powiedzieć, podczas gdy afazja receptywna występuje, gdy osoba ma trudności ze zrozumieniem tego, co mówią inni.

Objawy afazji ekspresyjnej obejmują: niemożność mówienia pełnymi zdaniami, mówienie krótkimi frazami lub słowami oraz powtarzanie słów lub fraz, które właśnie zostały wypowiedziane. Objawy afazji receptywnej obejmują: problemy ze zrozumieniem (np. niemożność zrozumienia tego, co mówią inni), trudności ze znalezieniem właściwych słów na określenie rzeczy (np. nieznajomość słowa oznaczającego „kurczak”) i mieszanie się z takimi rzeczami jako liczby lub daty.

Czym jest afazja?

Afazja jest spowodowana uszkodzeniem mózgu lub udarem mózgu. Może wahać się od łagodnego do ciężkiego, a objawy mogą obejmować trudności w rozumieniu lub produkowaniu mowy, niezdolność do czytania lub pisania oraz problemy z pamięcią.

Afazja jest klasyfikowana jako afazja ekspresyjna lub afazja receptywna. Afazje ekspresyjne wpływają na to, jak ktoś mówi, podczas gdy afazje receptywne wpływają na to, jak ktoś rozumie, co mówią inni.

Leczenie afazji

Leczenie afazji zależy od rodzaju afazji i ciężkości stanu. Najczęstszym sposobem leczenia anomii jest terapia mowy. Istnieją również inne zabiegi, takie jak terapia zajęciowa i psychoterapia, które pomagają poprawić umiejętności komunikacyjne.

Objawy afazji:

  • Trudność w znalezieniu właściwego słowa,
  • Bełkotliwa wymowa,
  • Niezdolność do tworzenia słów,
  • Niezdolność do zrozumienia słów i zdań,
  • Trudności w czytaniu na głos.

Afazja u dorosłych i dzieci z tymi samymi objawami

Afazja to zaburzenie neurologiczne, które wpływa na zdolność mówienia, czytania, pisania i rozumienia języka. Istnieje wiele różnych objawów afazji u dorosłych i dzieci z tymi samymi objawami. Najczęstszym objawem afazji u dorosłych jest to, że mogą nie być w stanie znaleźć słów, które chcą powiedzieć, podczas gdy mogą zrozumieć, co mówią inni ludzie bez żadnych problemów. Osoba z tym objawem może mieć również problemy ze zrozumieniem napisanego tekstu. Ważne jest, aby opiekunowie i członkowie rodzin osób z afazją rozumieli objawy afazji, aby pomóc ukochanej osobie lepiej radzić sobie z nią. Osoby z afazją powinny unikać używania słów, które mogą wywołać frustrację lub gniew.

Rekomendowane artykuły